• samvada@gmail.com
  • 080-26640244
ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಶನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್

ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಶನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್

ಬದುಕು ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್‌ ಲರ್ನಿಂಗ್‌ ‘ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಶನರ್ಸ್’ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಇಷ್ರತ್: 9886884628 , ಕಿರಣ: 9743449220